Κάθε Πέμπτη απο τις 8:00 πμ. έως τις 2:00 μμ. στην λαική αγορά της Θεσσαλονίκης Κανάρη 41-43.

Πιστοποιήσεις

AGROCERT: Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

 

ISO 22000:2005 – ISO 22000:2005- Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) ΕΛΟΤ 1416, AGRO 1, DS 3027 και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής Υγιεινής τροφίμων FAO/WHO Codex Alimentarius.

 

Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις:

  • Απαιτήσεις του HACCP
  • Απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
  • Γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

 

Created by www.web-mastors.net.
Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Λιβαδίου Συν. Π.Ε.
Λιβάδι Ολύμπου Ελασσόνας, ΤΚ 400 02, τηλ. & fax. 24930 41341

Copyright © 2024 www.voskos.gr